پشتیبانی محصول
Posted By : Date : admin | 11-08-2018
شرکت طاهر تاج پارس با توجه به رویکرد مشتری مدارانه، تولید محصولات با کیفیت و تحویل به موقع آنها در محل مورد نظر مشتریان و همچنین آموزش صحیح استفاده از هر دستگاه را جزء ارزش های اصلی خود دانسته و پاسخگوی تمامی نیاز های مشتریان گرامی در این حیطه می باشد.
Read More
0 Comments
آموزش محصولات
Posted By : Date : admin | 11-08-2018
شرکت طاهر تاج پارس با توجه به رویکرد مشتری مدارانه، تولید محصولات با کیفیت و تحویل به موقع آنها در محل مورد نظر مشتریان و همچنین آموزش صحیح استفاده از هر دستگاه را جزء ارزش های اصلی خود دانسته و پاسخگوی تمامی نیاز های مشتریان گرامی در این حیطه می باشد.
Read More
0 Comments
تولید تجهیزات زیبایی
Posted By : Date : admin | 11-08-2018
از ابتدا این شرکت با اتکا به تجربیات کادر مجرب و متخصصین با تجربه و کارشناسان ارشد در حیطه های گوناگون اعم از مهندسی پزشکی، فروش، پشتیبانی  سعی در برآورده ساختن نیاز مشتریان  هدف جلب رضایت از محصولات خود را داشته است. لذا با انتخاب بهترین قطعات و تجهیزات الکترونیکی در کنار طراحی های مدرن و مورد نظر مشتریان موفق به تولید انواع دستگاه های پزشکی – زیبایی شده ایم و نیاز بازار داخلی را از این حیث بر طرف ساخته و مورد استقبال بازار های سایر کشور ها نیز…
Read More
0 Comments
مشاوره محصول
Posted By : Date : admin | 11-08-2018
شرکت طاهر تاج پارس با توجه به رویکرد مشتری مدارانه، تولید محصولات با کیفیت و تحویل به موقع آنها در محل مورد نظر مشتریان و همچنین آموزش صحیح استفاده از هر دستگاه را جزء ارزش های اصلی خود دانسته و پاسخگوی تمامی نیاز های مشتریان گرامی در این حیطه می باشد.
Read More
0 Comments